Vaatamisväärsused

Kataloogiga liitumiseks tarvitseb vaid teada anda, sest teenus on Hiiumaal teenust pakkuvale ettevõtjale/ettevõttele või ühendusele tasuta.
Majutusasutused palume lisada Visit Estonia andmebaasi, sest edaspidi toimub liidestus sealtkaudu.

NB! Veebilehe omanik ei vastuta informatsiooni vigade või puuduste ega selle kättesaadavuse eest, enda andmete õigsuse eest vastututab ettevõtja ise.